Halihazırda Türkiye’de ticari faaliyette bulunan müvekkillerimiz ile Türkiye pazarına girmek isteyen yabancı ticaret aktörlerine bu alanda sunduğumuz başlıca hizmetler şunlardır:

  • Gümrük, kayıt ve vergilendirme dâhil olmak üzere, ticari faaliyette bulunmak için ulusal ve uluslararası yasal yükümlülüklere uyma konusunda gerekli hukuki desteğin verilmesi
  • Ticari faaliyetler dâhilinde ilgili sözleşmelerin hazırlanması, revize edilmesi ve yorumlanması
  • Ticari uyuşmazlıklardan kaynaklanan her türlü yasal sürecin takibi