Spor hukuku alanındaki uyuşmazlıklarda tahkime ilişkin geçmiş deneyimlerimize dayanarak Türkiye’de profesyonel sporcuların temsilcisi olarak aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız:

  • Profesyonel spor organizasyonları ile sözleşme müzakerelerinde bulunulması
  • İlgili sözleşmelerden doğan ihtilaflar bağlamında başlatılan yasal süreçlerin takibi
  • Sporcuların sahip olduğu fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması bakımından gerekli hukuki desteğin verilmesi