Bir ticaret şirketinin kurulumu, yürütümü, yönetimi ve feshedilmesiyle ilgili tüm süreç hakkında gerekli hukuki hizmetleri sunmaktayız. Sunduğumuz başlıca hizmetler şunlardır:

  • Esas sözleşme gibi şirket bünyesinde yer alan sözleşme ve diğer düzenlemelerin hazırlanması, değiştirilmesi ve yenilenmesiyle bu tür düzenlemelere uyum sürecinin yürütülmesi
  • Birleşme ve devralmalar bakımından ilgili hukuki desteğin verilmesi
  • Halka arz sürecinin yürütülmesi
  • Hisse ve diğer varlıklara ilişkin hukuki işlemler bakımından gerekli bilgilendirmenin yapılması
  • Şirketlerin vergilendirilme süreçlerinin yürütülmesi