Sigorta hukukuna özgü uyuşmazlıklara ilişkin geçmiş deneyimlerimize dayanarak müvekkillerimize başlıca sunduğumuz hizmetler şunlardır:

  • Sigorta sözleşmelerinin hazırlanması
  • Zorunlu sigortalardan doğan sigorta tahkim uyuşmazlıklarına ilişkin danışmanlık ve takip hizmetinin verilmesi
  • Rizikonun gerçekleşmesinden sonra bedelin tahsiline ilişkin yaşanan sorunlarda hukuki desteğin sağlanması