Piyasada faaliyet gösteren müvekkillerimize, ilgili bulunduğu pazarda rekabeti zorunlu kılan hukuki düzenlemeler ile rekabete aykırı yaptırımlardan nasıl kaçınılacağı konusunda gerekli hukuki desteği vermekteyiz. Bu alanda sunduğumuz başlıca hizmetler şunlardır:

  • Özellikle birleşme ve devralma alanlarındaki rekabet hukukuna ilişkin düzenlemeler hakkında hukuki danışmanlık verilmesi
  • Kartel soruşturmalarından kaçınma konusunda gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve soruşturmalar karşısında müvekkillerin temsili
  • Rekabete aykırı uygulamalar sebebiyle zarara uğrayanlar bakımından uygun çözüm yollarının aranması