Ekibimiz, miras hukukuna ilişkin aşağıdakiler dâhil olmak üzere geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır:

  • Vasiyetname hazırlanması
  • Yasal mirasçılar ve miras payları hakkında hukuki danışmanlığın verilmesi
  • Terekenin tespiti ve paylaştırılmasına ilişkin gerekli hukuki desteğin sağlanması
  • Veraset ve intikal vergisi ile ilgili işlemlerin yapılması konusunda hizmet verilmesi
  • Miras hukukundan doğan uyuşmazlıklar sebebiyle yasal sürecin takibi ve hükmün icrası sürecinde hukuki desteğin sağlanması