Deprem kuşağında yer alan ülkemizde, deprem riskine karşı dayanıksız binaların yıkılıp şehir planlama ilkeleri çerçevesinde depreme dayanıklı olarak sağlıklı ve yaşanabilir bir hale getirilebilmesi amacıyla yeniden inşa edilmesi çalışmaları birçok hukuki sorunun da ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Uzman kadromuzla beraber, kentsel dönüşüm sürecinin yönetimiyle ilgili olarak, şehircilik planlama faaliyetleri sonucunda yapılaşmaya ve yerleşmeye ilişkin imar planları ve idarenin imar uygulamaları da dâhil olmak üzere hem idare hukuku hem de özel hukuk alanında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda müvekkillerimize gerekli tüm hukuki desteği vermekteyiz.