İş sağlığı ve güvenliği hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku dâhil olmak üzere; iş hukukunun pek çok alanında hukuki hizmet vermekteyiz. Bu alanda sunduğumuz başlıca hizmetler şunlardır:

  • Bireysel iş sözleşmelerinin hazırlanması, değiştirilmesi ve feshi süreçlerinde hukuki danışmanlık verilmesi
  • İşyerine ve çalışanlara ilişkin düzenlemelerin hazırlanması
  • İşverenlerin iş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeleri için gerekli hukuki desteğin sağlanması
  • İş kazası ve meslek hastalığı gibi durumlardan kaynaklanan uyuşmazlıkların takibi