İcra takibi veya iflâsa ilişkin yasal sürecin başlatılması halinde gerek alacaklı gerekse borçlu konumundaki müvekkillerimizin çıkarlarını gözeterek gerekli hukuki desteği sağlamaktayız.