Gayrimenkullerin satışı, kiralanması ve miras hukuku kapsamında ortaya çıkan paylaşım süreci gibi konularda müvekkillerimize gerekli hukuki hizmetleri sunmaktayız. Sunduğumuz başlıca hizmetler şunlardır:

  • Gayrimenkule bağlı olarak gerçekleştirilecek işleme ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve uygulanması aşamasında hukuki desteğin sağlanması
  • Tapu müdürlüğünde gerçekleştirilecek iş ve işlemler bakımından gerekli hukuki danışmanlığın verilmesi
  • Gayrimenkule ilişkin hak sahipliği ile ilgili uyuşmazlıkların (miras hukukundan kaynaklananlar da dâhil olmak üzere) çözümü ve yasal sürecin takibi