Fikri ve sınai mülkiyet hukuku alanı bakımından müvekkillerimize geniş bir yelpazede hizmet vermekteyiz. Bu alandaki başlıca hizmetlerimiz:

  • İlgili sınai mülkiyet haklarına ilişkin kazanımlar için Türk Patent ve Marka Kurumu nezdindeki başvuru ve tescil süreçlerinde danışmanlık verilmesi
  • Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklara ilişkin yasal sürecin takibi
  • Fikri ve sınai mülkiyet hakları ihlallerinden doğan uyuşmazlıklara ilişkin yasal sürecin takibi
  • Haksız rekabet, gizlilik sözleşmeleri ve rekabet etmeme taahhütleri gibi haksız rekabet hukukuna özgü konulardan kaynaklanan uyuşmazlıkların takibi