Enerji üretimi ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren müvekkillerimize sunduğumuz hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • İdari otoritelerce getirilen yeni hukuki düzenlemeler karşısında gerekli itiraz ve değerlendirmelerin yapılması da dâhil olmak üzere, müvekkillerin bu otoriteler nezdinde her türlü temsili
  • Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve çevre düzenlemeleri ile ilgili hukuki danışmanlığın sağlanması