Bu yeni hukuk alanındaki tüm güncel gelişmeleri takip ederek müvekkillerimizin karşılaştıkları sorunlara pratik çözümler bulmaktayız. Sunduğumuz başlıca hizmetler şunlardır:

  • e-Ticaret faaliyetleriyle ilgili hukuki danışmanlığın verilmesi
  • İnternet hukukuna özgü aktörlerin hak ve yükümlülükleri konusunda gerekli bilgilendirmelerin yapılması
  • Kişisel verilerin dijital ortamda toplanması, kullanılması ve aktarılması süreçleri bakımından bilgilendirmelerin yapılması
  • Kişisel verilerin gizliliğinin ihlali dâhil olmak üzere, dijital ortamda meydana gelen uyuşmazlıkların takibi